foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

  ประกาศ รับสมัครลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24 Word Scout Jamboree,2019)

  ประกาศ เรื่องการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

   แนวทางปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (พิธีเปิด - พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด/พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด)

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 

ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2561

 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ

 ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่องหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติการใช้ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน

 แนวทางในการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1 - 3 ส.ค.61 (เต็มแล้ว)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ช่อสะอาด"

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ประกาศรับสมัครการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ วันที่ 4 -14 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่างวันทีี่ 19 - 22 มี.ค.2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่15 ประเทศอังกฤษ จำนวน 36 คน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

 

อ่านย้อนหลัง

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

412471
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
684
668
1352
400186
15815
47486
412471

Your IP: 54.196.110.85
2018-11-12 17:41